Yin og Yang – to modsatrettede og komplementære kræfter

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×

Yin og Yang

I Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) er Yin og Yang de to energier som alting består af.

I Daoismens (Taoismens) skabelseshistorie er Yin og Yang de to kræfter, som opstår ud af kaos.

Følelsernes Yin og Yang

Følelser er som penduler der altid svinger fra yderpunkt til yderpunkt.

Livet leves i de svingninger. De kan ikke kontrolleres, tværtimod vil de tage kontrollen over livet, hvis de undertrykkes.

I Daoismen og Traditionel Kinesisk Medicin hænger følelserne nøje sammen med organer og elementer. De er udtryk for Yin og Yang. Yin og Yang er de to komplementære og modsatrettede kræfter. På Qigong Practitioner gennemgår vi den grundlæggende forståelse af Yin og Yang og disses sammenhæng med de fem Elementer, som er essentielle i Traditionel Kinesisk Medicin. Den mere grundige forståelse kommer på Level 2 og især Level 3 af den certificerede Qigong instruktør uddannelse.

Helt kort kan man forstå Yin og Yang som hvert sit yderpunkt af et svingende penduls bevægelse. Hvert yderpunkt repræsenterer en følelse og for hvert sving ændres pendulets svingning og således også karakteren af følelsen. Selvom man kan føle, at man sidder fast i nogle bestemte følelser, vil følelsen gradvist forandre sig, medmindre man forsøger at undvige at mærke den. Det kan man kun kortvarigt. Så vil den dukke op med fornyet kraft, ligesom pendulet svinger frem og tilbage mellem yderpunkterne og dermed følelserne.

Qigong har for mig været en måde at slutte fred med alle de mange forskellige følelser, der naturligt dukker op i livet.

Den persiske digter, mystiker og stifter af Sufi-ordenen Rumi har skrevet det smukkeste digt om følelser.

Indlægget er endnu ikke færdigt

Det første skrift lyder:

Det Dao, der kan defineres er ikke det absolutte Dao…

Dao er evigt og uforanderligt og har intet navn…

Dao frembragte én (den kaotiske enhed)

én frembragte to, (yin & yang)

to frembragte tre (himlen, jorden & mennesket)

Tre frembragte alle ting.

Alle ting bærer i sig yin og omslutter yang

disse forener sig harmonisk gennem qi (livskraften).

Der opstår stabilitet ved forening af disse kræfter…

(Laozi skrift 42)

 

Dao betegner den evige kraft, der løber gennem alt i universet og i særlig grad den naturlige, kosmiske orden – den tilstand, hvor de to modsatrettede principper yin og yang er i ligevægt. Universet udfolder sig harmonisk ifølge sine egne love og udøvelsen af menneskelig vilje imod denne udfoldelse forstyrrer denne naturlige harmoni. I stedet bør man lære at fornemme den dao, der flyder gennem alle ting, og handle i overensstemmelse med den.

Yin og Yang

Yin og Yang er symbolet på den evige ligevægt mellem den lyse, mandlige, positive og befrugtende kraft yang og den mørke, kvindelige, negative og befrugtede kraft yin.

Cirklen viser, hvorledes positiv på sit laveste punkt glider over i negativ, og hvorledes negativ på sit højeste naturligt skifter til positiv på laveste punkt. De to prikker inden i hver halvdel betyder, at positivt rummer spiren til negativt og omvendt.

 

Siden er ved at blive skrevet.

Hvis du fandt artiklen interessant må du ejerens gerne dele den.

Vision Vibeke FralingKh Vibeke

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×

2 thoughts on “Yin og Yang – to modsatrettede og komplementære kræfter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *